PowerShell-pätkiä

Etsi duplikaatit hakemistojen nimet ajohakemiston alta ja tunkkaa ne CSV-tiedostoon.

gci -Directory -recurse | group Name | 
where Count -gt 1 | select Count,Name,@{ n = "FolderPath"; e = { $_.Group.Parent.FullName } } |
export-csv -Path duplikaatit.csv