Soita CD:tä powerpoint-esityksen taustalla

Alla skripti, joka PPT-esitykseen tungettuna aloittaa CD-levyn soittamisen kun slideshow alkaa, ja pisäyttää levyn kun esitys päättyy. Tarkkana raitanumeroiden kanssa  - jos laitat play from to - argumenttiin enemmän raitoja kuin levyssä on, saattaapi olla ettei pelitä.

Skripti käyttää MCI-rajapintaa.

 

' PlayCDPPT
' (C) 2010 PLZI

Declare Function mciSendString Lib "winmm" Alias "mciSendStringA" (ByVal _
lpstrCommand As String, ByVal lpstrReturnString As String, _
ByVal uReturnLength As Long, ByVal hwndCallback As Long) As Long

Sub PlayCD()

	CommandString = "Open cdaudio alias MyCDAudio"
	RetVal = mciSendString(CommandString, vbNullString, 0, 0)
	CommandString = "Set MyCDAudio time format TMSF"
	RetVal = mciSendString(CommandString, vbNullString, 0, 0)
	CommandString = "Play MyCDAudio from 1 to 12"
	RetVal = mciSendString(CommandString, vbNullString, 0, 0)

End Sub

Sub StopCD()

	CommandString = "Stop MyCDAudio"
	RetVal = mciSendString(CommandString, vbNullString, 0, 0)
	CommandString = "Close MyCDAudio"
	RetVal = mciSendString(CommandString, vbNullString, 0, 0)

End Sub

Sub OnSlideShowPageChange()

	Dim i As Integer
	i = ActivePresentation.SlideShowWindow.View.CurrentShowPosition
	If i = 1 Then PlayCD

End Sub

Sub OnSlideShowTerminate()

	StopCD

End Sub