Base64:n tuseltaminen VBScriptillä

Tarvitsi hän Base64-dekooderi/enkooderin, joten sellaisen sitten kirjoitti. Alkuperäinen käyttö on tarkoitettu ASP-sivulle vääntelemään b64-koodattuja linkkejä. Modifioiminen komentoriville (CSCRIPT tai WSCRIPT) käy melko kätevästi - jollei testipätkää koodin lopussa tarvita, voidaan se sieltä poistaa, tahi korvata Response.Write:t WScript.Echolla.

const BASE_64_MAP_INIT="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_
        abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/"

dim nl          ' newline for output
dim Base64EncMap(63)   ' zero based arrays
dim Base64DecMap(127)

' **************************************************************
' * must be called before using anything else
' **************************************************************
PUBLIC SUB initCodecs()
' init vars and setup base 64
nl=chr(13) & chr(10)
dim max, idx

max=len(BASE_64_MAP_INIT) ' one based string
for idx=0 to max - 1
 Base64EncMap(idx)=mid(BASE_64_MAP_INIT, idx + 1, 1)
next
for idx=0 to max - 1
 Base64DecMap(ASC(Base64EncMap(idx)))=idx
next
END SUB

' **************************************************************
' * encode base 64 encoded string
' **************************************************************
PUBLIC FUNCTION base64Encode(plain)

if len(plain)=0 then
 base64Encode=""
 exit function
end if

dim ret, ndx, by3, first, second, third

by3=(len(plain) \ 3) * 3
ndx=1

do while ndx <= by3
 first=asc(mid(plain, ndx+0, 1))
 second=asc(mid(plain, ndx+1, 1))
 third =asc(mid(plain, ndx+2, 1))
 ret=ret & Base64EncMap((first \ 4) AND 63 )
 ret=ret & Base64EncMap(((first * 16) AND 48) + ((second \ 16) AND 15))
 ret=ret & Base64EncMap(((second * 4) AND 60) + ((third \ 64) AND 3))
 ret=ret & Base64EncMap(third AND 63)
 ndx=ndx + 3
loop

' check for leftovers
if by3 < len(plain) then
 first =asc(mid(plain, ndx+0, 1))
 ret=ret & Base64EncMap( (first \ 4) AND 63 )
 if (len(plain) MOD 3 )=2 then
  second=asc(mid(plain, ndx+1, 1))
  ret=ret & Base64EncMap(((first * 16) AND 48) + ((second \ 16) AND 15))
  ret=ret & Base64EncMap(((second * 4) AND 60))
 else
  ret=ret & Base64EncMap((first * 16) AND 48)
  ret=ret & "="
 end if
 ret=ret & "="
end if

base64Encode=ret

END FUNCTION

' **************************************************************
' * decode base 64 encoded string
' **************************************************************

PUBLIC FUNCTION base64Decode(scrambled)

if len(scrambled)=0 then
 base64Decode=""
 exit function
end if

' ignore padding
dim realLen
realLen=len(scrambled)

do while mid(scrambled, realLen, 1)="="
 realLen=realLen - 1
loop

dim ret, ndx, by4, first, second, third, fourth

ret=""
by4=(realLen \ 4) * 4
ndx=1
do while ndx <= by4
 first =Base64DecMap(asc(mid(scrambled, ndx+0, 1)))
 second=Base64DecMap(asc(mid(scrambled, ndx+1, 1)))
 third =Base64DecMap(asc(mid(scrambled, ndx+2, 1)))
 fourth=Base64DecMap(asc(mid(scrambled, ndx+3, 1)))
 ret=ret & chr(((first * 4) AND 255) + ((second \ 16) AND 3))
 ret=ret & chr(((second * 16) AND 255) + ((third \ 4) AND 15))
 ret=ret & chr(((third * 64) AND 255) + (fourth AND 63))
 ndx=ndx + 4
loop

' check for leftovers, will be 2 or 3 characters
if ndx < realLen then
 first =Base64DecMap(asc(mid(scrambled, ndx+0, 1)))
 second=Base64DecMap(asc(mid(scrambled, ndx+1, 1)))
 ret=ret & chr(((first * 4) AND 255) + ((second \ 16) AND 3))
 if realLen MOD 4=3 then
  third=Base64DecMap(asc(mid(scrambled,ndx+2,1)))
  ret=ret & chr( ((second * 16) AND 255) + ((third \ 4) AND 15))
 end if
end if

base64Decode=ret

END FUNCTION

' **************************************************************
' * initialize
' **************************************************************
call initCodecs

' Testing code
dim inp, encode
inp="Tässä on nimi/1/12/34/21/1"
encode=base64Encode(inp)
response.write "Encoded value=" & encode & nl
response.write "Decoded value=" & base64Decode(encode) & nl